คลิ๊กที่นี่เพื่อเพิ่มสินค้าเข้าสู่รายการขอใบเสนอราคา
โดยที่คุณสามารถแก้ไขจำนวน หรือ ลบสินค้าที่ไม่ได้ต้องการได้ ในภายหลัง
โดยคลิ๊กที่เมนู "ขอราคา"

Biohazard Safety Cabinet Class 2 Type B2

Platinum Type
LCB-0103B-B2  Bio Hazard Safety Cabinet Class 2 Type B2, 1050mm
LCB-0123B-B2  Bio Hazard Safety Cabinet Class 2 Type B2, 1350mm
LCB-0153B-B2  Bio Hazard Safety Cabinet Class 2 Type B2, 1650mm


คุณลักษณะเฉพาะ
 :: เป็น ตู้ปลอดเชื้อ Biohazard safety cabinet Class II Type B2  ซึ่งปกป้องทั้งผู้ใช้งาน, ผลิตภัณฑ์ และสิ่งแวดล้อม และมีอัตราการดูดอากาศออก 100%
 :: ควบคุมการทำงานด้วยระบบ Microprocessor Digital Controller แสดงผลด้วยหน้าจอ Digital LCD พร้อมไฟ Back light ที่หน้าจอโดยสามารถแสดงค่าต่างๆ ได้ดังนี้
    -  อุณหภูมิในบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน
    -  ความเร็วลม
    -  การใช้งานหลอด UV
    -  วันที่และเวลา
 :: สามารถตั้งเวลาการทำงานของหลอด UV สำหรับการฆ่าเชื้อได้ด้วย Timer
 :: มีฟังก์ชันการเตือนในรูปแบบเสียง และสัญลักษณ์ที่มองเห็นได้
 :: มี HEPA filter 2 ชุด ซึ่งสามารถกรองอนุภาคขนาด 0.3 µm ได้ 99.97 – 99.99% ตามมาตรฐาน ISO 14644 Class 5 (Class 100)
 :: สามารถเปลี่ยน Filter ได้ง่ายจากทางด้านหน้าของเครื่อง
 :: มีตะแกรงสำหรับป้องกัน Filter ภายในตู้
 :: การทำงานของพัดลมมีเสียงเบา ระดับเสียงขณะปฏิบัติงานอยู่ในช่วง 56 – 60 dBA
 :: ตัวตู้มีโครงสร้างที่ป้องกันไม่ให้อากาศรั่วไหล
 :: มีหน้าต่างทำจากกระจกนิรภัยทนต่ออุณหภูมิที่สามารถเลื่อนขึ้น ลงได้
 :: พื้นที่ทำงานสามารถถอดออกได้เพื่อความสะดวกในการทำความสะอาด
 :: ใช้ไฟ 220 V, 50/60 Hz
 :: ผลิตจากโรงงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO9001