บริษัท เคทีที. เทคโนโลยี เอ้าซอร์ส จำกัด

ผู้แทนจำหน่ายเครื่องมือวัดคุณภาพน้ำ เครื่องมือเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม สารเคมี และอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการ ซึ่งเป็นสินค้าคุณภาพที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานในห้องปฏบัติการและงานควบคุมคุณภาพต่างๆ ที่ครอบคลุมไปถึงอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ปิโตรเลียม และอุตสาหกรรมอื่นๆ

เราเน้นประโยชน์และคุณสมบัติให้เหมาะสมกับการใช้งานในราคาที่เหมาะสม สินค้าของเป็นสินค้าที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ อีกทั้ง เราให้ความสำคัญต่อความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ดังนั้นเราจึงกล้ารับประกันคุณภาพสินค้าและการให้บริการหลังการขาย

We focus on utilities and quality appropriate for work operation at reasonable price.Our product is recognized for superb quality.We value most our customer's satisfaction.Therefore.We can guarantee best quality customer service,pre and after sale services.